شماره تماس: 09108446545


سيمكارت بين المللي در سفرهاي خارجي:
تهيه سيمكارت در كشورهاي مقصد در فرودگاهها بسيار وقت گير است و گاهاً به دليل اينكه ايراني هستيد نمي توانيد سيمكارت كشور مقصد را تهيه كنيد و اگر هم تهيه كنيد بيش از ٣ماه مجاز به استفاده سيمكارت نخواهيد بود و بعد ٣ماه منقضي ميشود.
شما ميتوانيد با تهيه سيمكارتهاي بين المللي انگلستان اين مشكلات را پشت سر گذاشته و به اعتبار جهاني خود بيافزاييد و به محض ورود به كشور مورد نظر خود با آشنايان و دوستانتان تماس برقرار كنيد(بدون درد سر و اتلاف وقت)