شماره تماس: 09108446545


ريجستري گوشي هاي موبايل در كشور هاي خارجي:
آيا ميدانيد براي ريجستري گوشي هاي موبايل خود در كشور هاي مختلف چقدر بايد هزينه پرداخت كنيد؟
شما زماني كه وارد كشوري ميشويد در صورت استفاده از سيمكارتهاي كشور مقصد بعد از گذشت ٤٠روز تا ٣ماه بايد نسبت به ريجستري گوشي خود اقدام نماييد اما با تهيه سيمكارت هاي بين المللي ديگر نيازي به اين امر نيست.