شماره تماس: 02191300726


گواهینامه رانندگی بین المللی 10 ساله و 20 ساله از آمریکا این گواهینامه‌ها در دو نوع Plain و Gold عرضه می‌شوند و تفاوت بین این دو نوع گواهینامه فقط مربوط به کیفیت جنس کارت می‌باشد (در تمام موارد دو نوع گواهینامه مشابه می‌باشند و نوع گواهینامه هیچ ارتباطی با اعتبار گواهینامه ندارد). از نظر اعتبار نیز هر دو نوع گواهینامه با اعتبار 10 ساله و 20 ساله عرضه می‌شوند که در هر دو مدل، کارت با اعتبار 10 سال، ده دلار از کارت با اعتبار 20 سال ارزان تر است. ویژگی‌ها: • دارای دفترچه و کارت دارای نوار مغناطیسی برای ذخیره اطلاعات • اعتبار در 196 کشور • دارای مهر برجسته • عدم نیاز به صرف وقت جهت تمدید در هر سال • ترجمه گواهینامه به چند زبان • زمان صدور 20 روز کاری نکات قابل توجه متقاضیان : نکته اول : گواهینامه رانندگی بین المللی ترجمه گواهینامه رانندگی ایرانی و یا خارجی شماست و به منزله کارت شناسایی شما مانند کارت ملی و ... نیست. نکته دوم : با گواهینامه رانندگی بین المللی نمی توانید پلاک ماشینتان را بین المللی کنید و باید حتما گواهینامه‌های رانندگی بین المللی سازمان اتومبیل رانی را تهیه کنید. نکته سوم: گواهینامه رانندگی بین المللی بدون امضا شخص دارنده در زیر عکس ایشان فاقد اعتبار می باشد. نکته چهارم: همراه داشتن گواهینامه معتبر رانندگی مربوط به کشور محل سکونت دارنده گواهینامه در کنار این گواهینامه الزامی می‌باشد. نکته پنجم: گواهینامه بین المللی رانندگی در کلیه کشور های طرف قرارداد با این شرکت (نام کشور های طرف قرارداد در ادامه قید شده است )، به غیر از کشور محل صدور گواهینامه اصلی دارنده آن معتبر می باشد . نکته ششم: دارنده گواهینامه رانندگی بین المللی موظف است در هنگام رانندگی در هر یک از کشور ها کلیه قوانین و مقررات حرفه ای رانندگی آن کشور را رعایت نموده و نوع رانندگی خود را با روش رانندگی مرسوم در آن کشور وقف دهد. نکته هفتم: گواهینامه رانندگی بین المللی تا زمانی که گواهینامه اصلی محل سکونت دارنده آن منقضی، توقیف یا به هر دلیلی سلب اعتبار نشده است، دارای اعتبار می باشد. بدیهی است در صورت بروز هر یک از این مسائل برای دارنده گواهینامه اصلی، در همین اثناء این گواهینامه نیز سلب اعتبار خواهد شد. نکته هشتم: در صورتیکه اقامت شخص در یک کشور بیش از یک سال ادامه داشته باشد، شخص باید درخواست گواهینامه رانندگی همان کشور را کرده و گواهینامه رانندگی بین المللی برای مدت بیش از یک سال در هر سفر فاقد اعتبار می باشد.