شماره تماس: 09108446545


همانطور که در بنر مشاهده میکنید با شماره سیمکارت بین المللی انگستان و آمریکا و سیمکارت بین المللی استونی به راحتی می توانید تلگرام خود را فعال کنید
سایر برنامه ها نظیر واتس آپ whatsup و ایمو imo و لاین line و توییتر twitter را میتوانید با این سیمکارت ها فعال کنید اما بعضی ازسایت ها هستند که نمی توانید با سیمکارت بین المللی انگلستان و آمریکا فعال کنید ،اما به سیمکارت بین المللی استونی می توانید، نظیر facebook و airbnb و paypal و ....
نکته بسیار مهم:
شماره آمریکا امکان دریافت پیام کوتاه را نداشته و می توانید با دریافت تماس کد فعال سازی را دریافت کنید و تلگرام و ... خود را فعال کنید